Konkurs SPAK


2013/2014


Konkurs SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską
z zakresu architektury krajobrazu
obronioną w roku akademickim 2013/2014

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2013/2014.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2013 roku do 30 września 2014 roku. Tematyka prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich powinna mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Prace inżynierskie mają mieć charakter prac projektowych, prace magisterskie mogą mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 10 listopada 2014 roku do właściwego terenowo oddziału SPAK. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 28 lutego 2015 r. Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.architekci-krajobrazu.org

Regulamin i formularz zgłoszeniowy >>>