Historia SPAK


* * *


Wniosek w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK) został przyjęty na Międzynarodowym Kongresie Polskich Architektów Krajobrazu (Kraków, 20–22 września 2007 r.).

Podczas obrad XI Forum Architektury Krajobrazu (Poznań, 11–13 września 2008 r.) akces do tworzącego się SPAK wyraziły 44 osoby:

Aleksander Böhm, Piotr Urbański, Andrzej Drabiński, Małgorzata Chybalska, Zuzanna Borcz, Marta Weber-Siwirska, Krzysztof Młynarczyk, Wiesława Gadomska, Agnieszka Jaszczak, Agnieszka Wilkaniec, Michał Krzyżaniak, Maria Chojnacka, Agnieszka Rydzewska, Agnieszka Targońska, Emilia Marks, Janusz Skalski, Czesław Wysocki, Jacek Burdziński, Daniel Skarżyński, Stanisława Korszun, Barbara Szpakowska, Joanna Bykowska, Marcin Kolasiński, Agnieszka Ozimek, Paweł Ozimek, Izabela Sykta, Agata Zachariasz, Gabriela Klause, Elżbieta Raszeja, Anna Górka, Paweł Szumigała, Katarzyna Pałubska, Łukasz Pardela, Katarzyna Maria Kowalska, Aleksandra Pilarczyk, Iwona Puchała, Krystyna Zofia Pawłowska, Magdalena Stanisława Swaryczewska, Ewa Joana de Mezer, Anna Katarzyna Dudzińska, Bartłomiej Piotr Rachwał, Przemysław Marcin Kowalski, Tatiana Tokarczuk, Irena Niedźwiecka-Filipiak. Wybrały one 10-osobowy Komitet Założycielski SPAK: Aleksander Böhm, PK Kraków; Andrzej Drabiński, UP Wrocław; Janusz Janecki, KUL Lublin; Agnieszka Kępkowicz, UP Lublin; Marek Kosmala, SGGW Warszawa; Zbigniew Kuriata, UP Wrocław; Krzysztof Młynarczyk, UWM Olsztyn; Elżbieta Raszeja, UP Poznań; Jacek Rybarkiewicz, PŚ Gliwice; Adam Szymski, AR Szczecin. Niestety w ustawowym czasie temu komitetowi nie udało się przygotować statutu i zarejestrować stowarzyszenia.

19 lutego 2009 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyło się kolejne zebranie założycielskie SPAK, w którym uczestniczyło 20 osób: Zuzanna Borcz, Aleksander Böhm, Jacek Burdziński, Magdalena Iwona Czałczyńska-Podolska, Andrzej Drabiński, Franciszek Gospodarczyk, Renata Gubańska, Agnieszka Kępkowicz, Antoni Marek Kosmala, Krzysztof Kotwas, Zbigniew Kuriata, Jacek Markowski, Krzysztof Młynarczyk, Irena Niedźwiecka-Filipiak, Bartłomiej Rachwał, Elżbieta Maria Raszeja, Jacek Rybarkiewicz, Marcin Sobota, Jan Sztejn i Marta Weber-Siwirska.

Założyciele SPAK przyjęli Statut Stowarzyszenia i wybrali Komitet Założycielski: Aleksander Böhm, PK Kraków; Magdalena Iwona Czałczyńska-Podolska, ZUT Szczecin; Andrzej Drabiński, UP Wrocław; Elżbieta Maria Raszeja, UP Poznań i Jacek Rybarkiewicz, PŚ Gliwice, który złożył w Sądzie Rejestrowym dokumenty niezbędne do rejestracji.

Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2009 roku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu wpisano do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000330870.

Podczas I. Walnego Zjazdu Członków SPAK (Wrocław, 18 września 2009 r.) wybrano Prezesa, Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński.

ZARZĄD GŁÓWNY:
prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński (prezes)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Młynarczyk (wiceprezes)
dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak (sekretarz generalny)
mgr inż. Krzysztof Kotwas (skarbnik)
dr inż. arch. Paweł Ozimek
dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja
dr inż. arch. Jacek Rybarkiewicz
dr hab. Janusz Skalski
dr inż. Eliza Sochacka-Sutkowska

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA:
mgr inż. Zofia de Mezer-Uciechowska (przewodnicząca)
dr inż. arch. Jacek Burdziński
mgr inż. Małgorzata Chybalska
dr inż. Hanna Marszałek
dr inż. arch Katarzyna Pluta
dr inż. Ewa Walter
dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI:
prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz (przewodnicząca)
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm (wiceprzewodniczący)
dr inż. Janusz Gubański
dr inż. Zbigniew Kuriata
dr inż. Tomasz Malczyk
dr Ewa de Mezer (sekretarz)
dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski

Drugi Walny Zjazd Delegatów SPAK odbył się 15 listopada 2012 r. w Kazimierzu Dolnym.

Trzeci Walny Zjazd Delegatów SPAK odbył się 30 stycznia 2016 r. w Poznaniu.


Do chwili obecnej utworzone zostały następujące oddziały terenowe SPAK: