Wyniki konkursu SPAK


2014/2015


Wyniki konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015

Kapituła konkursu, biorąc pod uwagę ujęte w tabelach oceny: skalę trudności tematu, oryginalność rozwiązania i pomysł twórczy autora oraz czytelność i kompleksowość opracowania, nagrodziła trzy prace inżynierskie i trzy prace magisterskie oraz wyróżniła po jednej pracy inżynierskiej i jednej magisterskiej.

NAGRODZONE PRACE INŻYNIERSKIE:

I nagroda: inż. arch. kraj. Klaudia Siudak
Temat: Projekt rewitalizacji dawnego kamieniołomu „Liban” na Krzemionkach Podgórskich w Krakowie
Politechnika Krakowska
Promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Dąbrowska-Budziło, prof. PK

II nagroda: inż. arch. kraj. Nadia El Bably
Temat: Projekt restytucji ogrodów renesansowych przy zamku w Wiśniczu
Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie
Promotor: dr inż. arch. Leszek Bylina

III nagroda: inż. arch. kraj. Kinga Nowak
Temat: Projekt koncepcyjny wybranej przestrzeni – skwer przed budynkiem Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause

Wyróżnienie: inż. arch. kraj. Klaudia Podeszwa
Temat: Projekt adaptacji ogrodu na potrzeby zwierząt domowych przy domu jednorodzinnym w Ostrołęce
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Promotor: dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak

NAGRODZONE PRACE MAGISTERSKIE:

I nagroda: mgr inż. arch. kraj. Natalia Bańdo
Temat: Czy przestrzeń może uczyć myśleć? Analiza problemu i koncepcja programowa wybranych przestrzeni
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Promotor: dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis

II nagroda: mgr inż. arch. kraj. Monika Neumann
Temat: Studium panoram Poznania oraz wytyczne do ochrony ekspozycji widokowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja

III nagroda: mgr inż. arch. kraj. Hanna Wojdakowska
Temat: Projekt architektoniczno-krajobrazowy miejsca pamięci na wzgórzu „Szubienica” w miejscowości Choroszcz
Politechnika Białostocka
Promotor: dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz

Wyróżnienie: mgr inż. arch. kraj. Elżbieta Kumańska-Dziób
Temat: Koncepcja rewitalizacji systemu zieleni przyulicznej śródmieścia Kielc
Politechnika Krakowska
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska
Współpromotor: dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek

Serdecznie gratulujemy!