Konkurs SPAK


2021/2022


Konkurs SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską
z zakresu architektury krajobrazu
obronioną w roku akademickim 2021/2022

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2021/2022. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku.

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich powinna mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Prace inżynierskie powinny mieć charakter prac projektowych, prace magisterskie mogą mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych.

Prace należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego w terminie do 31 marca 2022 r.

W konkursie, zarówno na prace inżynierskie jak i magisterskie, przyznaje się nagrody: I, II i III oraz dwa wyróżnienia:

Regulamin >>>

Prace proszę zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online.