Wyniki konkursu SPAK


2017/2018


Prezentujemy wyniki konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2017/2018.

Kapituła konkursu podczas wyboru zwycięskiej pracy kierowała się takimi kryteriami ujętymi w tabeli jak: skala trudności tematu, oryginalność rozwiązania i pomysłu twórczego autora oraz czytelność i kompleksowość opracowania. W efekcie nagrodzono po trzy prace inżynierskie i magisterskie, a także wyróżniono dwie prace inżynierskie i dwie magisterskie.

Nagrodzone prace inżynierskie:

 

I NAGRODA

inż. arch. kraj. Aleksandra Malik

Politechnika Krakowska

II NAGRODA

inż. arch. kraj. Michalina Grodzka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

III NAGRODA

inż. arch. kraj. Aleksandra Fedejko

Uniwersytet Rzeszowski

WYRÓŻNIENIE

inż. arch. kraj. Katarzyna Słabicka

Uniwersytet Opolski

WYRÓŻNIENIE

inż. arch. kraj. Ewelina Stój

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Nagrodzone prace magisterskie:

 

I NAGRODA

mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Samełko

Politechnika Białostocka

II NAGRODA

mgr inż. arch. kraj. Natalia Małkowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

III NAGRODA

mgr inż. arch. kraj. Tomasz Gorączkowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYRÓŻNIENIE

mgr inż. arch. kraj. Marcelina Smolarczyk

Politechnika Krakowska

WYRÓŻNIENIE

mgr inż. arch. kraj. Paulina Olcoń,
mgr inż. arch. kraj. Sławomir Cienkosz

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie