Wyniki konkursu SPAK


2013/2014


Wyniki konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2013/2014

Do konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2013/2014 można bylo zgłaszać prace obronione w okresie od 1 października 2013 roku do 30 września 2014 roku. Tematyka konkursowych prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich dotyczyła obszaru badawczego obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Prace inżynierskie miały charakter prac projektowych, prace magisterskie mogły mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych.

Kapituła konkursu przyznała trzy miejsca i wyróżnienie dla każdej z kategorii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu: DYPLOMY INŻYNIERSKIE:

I nagroda: inż. arch. kraj. Eliza Zofia Krawiecka
„Krajobraz postrzegany z nieczynnej linii kolejowej Lidzbark Warmiński – Jarzeń”
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Promotor: dr inż. Mariusz Antolak

II nagroda: inż. arch. kraj. Damian Brachaczek
„Dolina Knajki – projekt ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej”
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Promotor: dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec

III nagroda: inż. arch. kraj. Monika Neumann
„Projekt ciągu spacerowego: Park Sołacki – T.S. Olimpia – Jez. Rusałka”
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja

Wyróżnienie: inż. arch. kraj. Anna Bura
„Galeria architektury krajobrazu. Projekt adaptacji tunelu przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku”
Politechnika Białostocka
Promotor: dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz

Wyniki konkursu: DYPLOMY MAGISTERSKIE:

I nagroda: mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Knapik

„Projekt koncepcyjny rewitalizacji Osi Zielonej w Tychach”
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Promotor: dr inż. arch. Leszek Bylina

II nagroda: mgr inż. arch. kraj. Marta Maja Gryko, mgr inż. arch. kraj. Daniel Konopka
„Projekt, architektoniczno-krajobrazowy miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze”
Politechnika Białostocka
Promotor: dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz

III nagroda: mgr inż. arch. kraj. Natalia Wąs, mgr inż. arch. kraj. Natalia Zborowska
„Glonówka – Dłubniańska Dolina Młynów”
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Promotor: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK
Współpromotor: dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec

Wyróżnienie: mgr inż. arch. kraj.  Aneta Jaros
„Projekt zagospodarowania Starego Rynku w Łodzi i tras prowadzących do Manufaktury i Placu Wolności”
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause

Serdecznie gratulujemy!