Konkurs SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2022/2023Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2022/2023. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku.

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich powinna mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Prace inżynierskie powinny mieć charakter prac projektowych, prace magisterskie mogą mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych.

Prace należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Regulamin >>>

Prace proszę zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online.


Powstaje Branżowe Centrum Umiejętności dla Architektury Krajobrazu


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Architekci Krajobrazu,

miło Nam poinformować, że w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie powstaje Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Architektury Krajobrazu (dalej BCU), realizujące koncepcję centrów doskonałości zawodowej. W założeniu ma to być jednostka szkoląca i certyfikująca podnoszenie kwalifikacji dla osób zajmujących się szeroko pojętą architekturą krajobrazu. W założeniu BCU będzie poszerzało horyzonty zarówno osób dorosłych, studentów, jak i młodzieży, a specjalną grupą docelową będą nauczyciele kształcenia zawodowego. Bardzo istotny jest fakt, że nauka w jednostce będzie bezpłatna.

We wrześniu 2022 roku Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zostało oficjalnym, wyłonionym w konkursie, Partnerem projektu utworzenia BCU i od tego momentu aktywnie włączyło się w prace nad złożeniem wniosku o dofinansowanie na jego realizację. Prace zakończyły się sukcesem. Liderem projektu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie (dalej Lider). Kolejnym krokiem było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Liderem i Partnerem, następnie złożono wspólny wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Wniosek został oceniony pozytywnie i w dniu 05 października 2023 roku umowa na dofinansowanie została podpisana, ostatecznie na kwotę 10 700 460, 13 zł netto. Instytucją odpowiedzialną za inwestycję jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, zaś ostateczny odbiorca wsparcia to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


W SPAK został powołany zespół roboczy ds. realizacji projektu BCU, który będzie odpowiedzialny za realizację zapisów umowy.

W Gołotczyźnie ruszyły już prace związane z rewitalizacją zabytkowego budynku szkoły dla potrzeb funkcjonowania BCU, a także z remontem szklarni. Pracom pielęgnacyjnym zostanie poddany również otaczający park. Nieruchomość, będąca w przyszłości siedzibą BCU, wpisana jest do rejestru zabytków, a prace rewitalizacyjne mają się zakończyć w grudniu 2024 r.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że powstanie BCU to duży, wieloletni projekt, wielkie wyzwanie logistyczne oraz bardzo duże nadzieje. Kształcenie w placówce ma się rozpocząć w 2025 r. Wcześniej zostanie powołana Rada BCU, której zadaniem będzie koordynowanie prac związanych z powstaniem, działalnością oraz rozwojem jednostki.


XXV Forum Architektury Krajobrazu
Szanowni Państwo,

W dniach 8-9 grudnia 2023 r. odbędzie się XXV Forum Architektury Krajobrazu.

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams.

Organizatorem jest Katedra Architektury Krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.Link do programu konferencji.


Wyniki konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2021-2022
Szanowni Państwo,

Informujemy, że na tegoroczny konkurs SPAK na najlepsze prace dyplomowe z zakresu architektury krajobrazu obronione w roku akademickim 2021-2022 nadesłano łącznie 39 prac z czego
29 to prace inżynierskie a 10 prace magisterskie. Ocena prac przebiegała dwuetapowo: w regionalnych oddziałach SPAK i na poziomie centralnym.

Z poszczególnych oddziałów do etapu centralnego zakwalifikowano 10 prac dyplomowych inżynierskich, 5 prac dyplomowych magisterskich o charakterze projektowym oraz 2 prace dyplomowe magisterskie studialne. Z powyższych prac Kapituła Konkursu wyłoniła zwycięzców.

Na podstawie ocen dokonanych przez Kapitułę Konkursu, tegorocznymi laureatami zostali:

Kategoria prace magisterskie projektowe

I miejsce mgr inż. Katarzyna Betkier
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Temat pracy: Koncepcja projektowa parku na osiedlu Krzyki-Partynice jako fragmentu południowego klina zieleni Wrocławia
promotor dr inż. arch. Justyna Rubaszek

II miejsce mgr inż. Kinga Krzesińska vel Rosiak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Temat pracy: Inkluzja osób starszych w przestrzeń publiczną na przykładzie Łodzi. Rozwiązania modułowe na skwerach osiedlowych
promotor dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak, prof. UWM

III miejsce mgr inż. Aleksandra Fura Uniwersytet Rzeszowski
Temat pracy: Projekt stref woonerf dla centrum Rzeszowa
promotor dr inż. arch., mgr szt. Anna Sołtysik

wyróżnienie mgr inż. Konrad Wąsik Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
temat pracy: Park Pamięci – na przykładzie rewaloryzacji parku Gucin Gaj
promotor dr hab. inż. Joanna Dudek-Klimiuk

wyróżnienie mgr inż. Aleksandra Trocka Politechnika Białostocka
Temat pracy: Projekt zagospodarowania wody opadowej w otoczeniu budynków WBiNŚ Politechniki Białostockiej
promotor prof. dr hab. Piotr Banaszuk


Kategoria prace magisterskie studialne

I miejsce mgr inż. Bartosz Wojtasik Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Temat pracy: Szkoły open-air – świadome projektowanie środowiska edukacji
promotor dr hab. inż. Joanna Dudek-Klimiuk
II miejsce mgr inż. Karolina Pikus Uniwersytet Rzeszowski
Temat pracy: Możliwości kształtowania systemu przyrodniczego miasta średniej wielkości na przykładzie Tarnowa
promotor dr Agata Ćwik


Kategoria prace inżynierskie

I miejsce inż. Łukasz Byś Politechnika Krakowska
Temat pracy: Zagospodarowanie terenu wokół starego spichlerza w Pisarach
promotor dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, profesor PK

II miejsce inż. Julia Ochojska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Temat pracy: Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu centrum handlowego „Ferio Gaj” we Wrocławiu z uwzględnieniem zielonej infrastruktury
promotor pracy dr inż. arch. Justyna Rubaszek

III miejsce inż. Mateusz Lipski Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Temat pracy: Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Galerii Warmińskiej
w Olsztynie w oparciu o twórczość Pieta Oudolfa i Patricka Blanca
promotor dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak

wyróżnienie inż. Agnieszka Jaczewska Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Temat pracy: Projekt zagospodarowania terenu gospodarstwa agroturystycznego w dolinie Liwca we wsi Kaliska w stylu "natural landscaping"
promotor dr Piotr Mędrzycki

wyróżnienie inż. Julia Karcz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Temat pracy: Ogród jadalny na terenie agroturystyki w Prądówce
promotor dr inż. arch. kraj. Anna Gałecka-Drozda

Serdecznie gratulujemy!

Zespół Konkursu SPAK
OGÓLNOPOLSKI KONKURS STUDENCKI HRUBIESZOWSKI DOM I OGRÓD Z KLIMATEM
Uwaga!!! 12 czerwca 2023 roku o godzinie 16.00 upływa termin nadsyłania prac na konkurs HRUBIESZOWSKI DOM I OGRÓD Z KLIMATEM

Zapraszamy do udziału studentów i absolwentów architektury i architektury krajobrazu oraz kierunków pokrewnych.

Czekają atrakcyjne nagrody!

Informacje na stronie:

http://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl/konkurs/


KONFERENCJA pt.: "SZCZECIŃSKIE STANDARDY ZIELENI W PRAKTYCE" SZCZECIN
16 CZERWCA 2023 R.


ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w konferencji organizowanej przez Urząd Miasta Szczecin, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Dendrologiczne oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie zaplanowanej na 16 czerwca 2023 r. na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie.

Podczas konferencji pojawią się odpowiedzi na pytania związane z wdrażaniem szczecińskich Standardów zieleni:

 • Jak zostały rozłożone obowiązki wynikające z Zarządzenia?
 • Jak formułować wytyczne i umowy do projektów?
 • Jak powinna wyglądać współpraca w zespołach projektowych?
 • Jakie tradycyjne i innowacyjne rozwiązania mogą służyć drzewom?
 • Jak wykorzystać wody opadowe? Jaką rolę pełni inspektor nadzoru dendrologicznego?
 • Jakie problemy pojawiają się na budowie? W końcu, na bazie 2-letnich doświadczeń, jakie zmiany planowane są w procesie wdrażania szczecińskich Standardów zieleni?

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak koniecznie jest zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu.

Zapisy do 31 maja 2023 r.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie:

https://zielonemiasto.szczecin.eu/konferencja


KONKURS „HRUBIESZOWSKI DOM I OGRÓD Z KLIMATEM”


ZAPROSZENIE

ZAPROJEKTUJ PRZYJAZNY DLA KLIMATU I EKOLOGICZNY DOM JEDNORODZINNY Z OGRODEM, TOŻSAMY Z MIEJSCEM, TRADYCJĄ LOKALNĄ I WPISANY W KRAJOBRAZ “HRUBIESZOWA – MIASTA Z KLIMATEM”!

Informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie:
KONKURS – Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji (pk.edu.pl)

ZADANIE KONKURSOWE to kompleksowa bio-klimatyczna koncepcja zagospodarowania działki siedliskowej z domem jednorodzinnym i ogrodem dla jednej z trzech proponowanych lokalizacji:
1. dom miejski,
2. dom podmiejski,
3. dom nad rzeką.

Projekt konkursowy powinien być spójną koncepcją podkreślającą związki między domem, ogrodem, człowiekiem i krajobrazem.

KONKURS SKIEROWANY JEST DO STUDENTÓW ARCHITEKTURY, ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I KIERUNKÓW POKREWNYCH ORAZ ABSOLWENTÓW TYCH KIERUNKÓW, którzy skończyli studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2020/2021 lub ukończą studia w 2023 roku. Udział w konkursie można wziąć indywidualnie albo zespołowo. Organizatorzy zachęcają do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, łączących studentów i absolwentów kierunków, w których możliwa jest wielobranżowa współpraca z architektami i architektami krajobrazu, w tym: inżynierii lądowej, budownictwa, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, ogrodnictwa, sztuki ogrodowej, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, etc.

NAGRODY:
I miejsce – 6000 zł;
II miejsce – 4000 zł;
III miejsce – 2000 zł;
3 wyróżnienia po 1000 zł każde;
wyróżnienia honorowe w postaci dyplomów.
Organizatorzy przewidują także NAGRODY SPECJALNE.


World Green Infrastructure Congress
Berlin, 27-29 czerwca 2023 r.


Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone (PSDZ) w imieniu organizatorów zaprasza na World Green Infrastructure Congress, który odbędzie się w Berlinie w dniach 27-29 czerwca 2023 r. (https://www.bugg-congress2023.com/en/about.html).

Osoby, które do 5 marca br. na adres mailowy PSDZ (biuro@psdz.pl) wyślą informację o chęci udziału w kongresie, uzyskają 10% zniżki na opłatę rejestracyjną.

Członków PSDZ z opłaconą składką członkowską dotyczy opłata "Members", osoby spoza PSDZ dotyczy opłata "Non-Members", dla studentów jest ta sama opłata niezależnie od przynależności do PSDZ. Wysokości opłat konferencyjnych (bez naliczonej zniżki) można zobaczyć tu: https://www.bugg-congress2023.com/en/registration.html#8759tab1. Zniżka nie dotyczy bankietu i wycieczki.

Kongres jest organizowany przez Bundesverband GebäudeGrün e.V. (BuGG) przy wsparciu międzynarodowych i krajowych partnerów, takich jak World Green Infrastructure Network (WGIN) i European Federation of Green Roof & Wall Associations (EFB).


Konkurs SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2021/2022Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2021/2022. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2021 roku
do 30 września 2022 roku.

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich powinna mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Prace inżynierskie powinny mieć charakter prac projektowych, prace magisterskie mogą mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych.

Prace proszę zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online.

Regulamin >>>


Konferencja naukowa pt. "Przemyśleć zieleń. Zielona i błękitna infrastruktura w historycznej zabudowie śródmiejskiej".
Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. "Przemyśleć zieleń. Zielona i błękitna infrastruktura w historycznej zabudowie śródmiejskiej", która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2023 r. we Wrocławiu.
Sesje w dniu 19 maja odbędą się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Konferencja ma służyć skonfrontowaniu poglądów przedstawicieli różnych dyscyplin i środowisk naukowych w zakresie możliwości wprowadzania i rozwoju zielonej i błękitnej infrastruktury w intensywnie zabudowanych historycznych obszarach miejskich w kontekście zmian klimatycznych oraz problemów środowiskowych. Są to obszary o wartościach zabytkowych, co wymaga szczególnego podejścia
i wypracowania odpowiednich metod działania, jak również stosowania nowatorskich rozwiązań projektowych.

Przedmiotem analiz mogą zostać objęte zarówno dzielnice staromiejskie o metryce średniowiecznej, jak również śródmieścia powstałe w wyniku procesów urbanizacyjnych w XIX i na początku XX wieku. Uwadze polecane są także historyczne obszary o innej funkcji niż mieszkalna, np. nieużytkowane tereny poprzemysłowe lub fortyfikacyjne.

Termin nadsyłania abstraktów: 6 marca 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji o konferencji (plik w formacie PDF)


KONFERENCJA ORGANIZACJI ECLAS
CZECHY, BRNO-LEDNICE, 10-13 WRZEŚNIA 2023 r.Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizacji ECLAS (Europeun Council of Landscape Architecture Schools). Tym razem pod hasłem: "Labyrinth of the World. Landscape Crossroads".
Konferencja odbędzie się stacjonarnie na Mendel University w Brnie, z możliwością uczestnictwa on-line.

Konferencje ECLAS są sposobem na poznanie problemów z zakresu architektury krajobrazu oraz współczesnych sposobów ich rozwiązywania w Europie i na Świecie. Poruszane są one w aspektach badawczych, dydaktycznych i wykonawczych. Dają możliwość poszerzenia kontaktów w celu dalszego rozwoju.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu: https://conference.eclas.org/


Konferencja – DZIEDZICTWO KULTUROWE WOBEC ZMIAN KLIMATU. Problemy hydrologiczne zabytków archeologicznych i terenów zieleni.Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Katedra Architektury Krajobrazu (Wydział Architektury, Politechnika Krakowska) zapraszają na drugą edycję konferencji hydrologicznej, poświęconej kwestiom zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i stosunków wodnych dla stanowisk archeologicznych oraz zabytkowej zieleni.

Konferencja – DZIEDZICTWO KULTUROWE WOBEC ZMIAN KLIMATU. Problemy hydrologiczne zabytków archeologicznych i terenów zieleni – odbędzie się w dniach 14–15 listopada 2022 roku w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa przy Rynku Głównym w Krakowie oraz w trybie zdalnym.

Warunkiem udziału w konferencji jest wcześniejsza rejestracja na stronie http://zabytki-klimat.pk.edu.pl w zakładce rejestracja.


PATRONAT BRANŻOWY MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI WAK2022
GDAŃSK, 29-30 WRZEŚNIA 2022 R.Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w konferencji "Współczesna Architektura Krajobrazu" organizowanej przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu SAK.

W tym roku tytuł wydarzenia to: ECOSYSTEM BASED DESIGN, czyli ekosystem jako podstawa projektowania krajobrazu zurbanizowanego.

Event odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności, a jego organizatorem wykonawczym jest Symposium Cracoviense.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Ministra Klimatu i Środowiska.

Więcej informacji o wydarzeniu, w tym program oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: https://wak22.syskonf.pl.


Wyniki konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2020/2021
Szanowni Państwo,

Tegoroczna edycja Konkursu ma formę dwuetapową, na którą składały się faza regionalna oraz etap centralny.

W etapie regionalnym, w poszczególnych Oddziałach terenowych, wyłoniono łącznie 7 prac dyplomowych inżynierskich, 5 prac dyplomowych magisterskich o charakterze projektowym oraz 3 prace dyplomowe magisterskie studialne, które zostały zakwalifikowane do etapu centralnego Konkursu.

Nadesłane wyniki etapu regionalnego zostały opracowane i udostępnione Oddziałom terenowym w dniu 27.06.2022 r. W tym dniu rozpoczęła się faza centralna Konkursu. Oceny prac z poszczególnych Oddziałów terenowych spłynęły do dnia 08.07.2022 r. W dniu 19.07.2022 r. dokonano zestawienia wyników zbiorczych i wyłonienia laureatów Konkursu w poszczególnych kategoriach.

Na podstawie ocen dokonanych przez Kapitułę Konkursu, tegorocznymi laureatami zostali:

Prace inżynierskie:

I nagroda – Zuzanna Cholewa,
Politechnika Krakowska, promotor pracy: dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK,

II nagroda – Olga Małochleb,
Uniwersytet Rzeszowski, promotor pracy: dr inż. arch. Anna Sołtysik,

III nagroda – Justyna Kalman,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, promotor: dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak, prof. UWM,

wyróżnienie – Aleksandra Łągiewka,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr inż. arch. Justyna Rubaszek,

wyróżnienie – Alicja Grabowska,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, promotor: dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec.


Prace magisterskie projektowe:

I nagroda – Katarzyna Blukacz, Aleksandra Pajdak,
Politechnika Krakowska, promotor: dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK,

II nagroda – Michelle Mbazuigwe,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, promotor: dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic,

III nagroda – Marta Rodzeń,
Uniwersytet Rzeszowski, promotor: dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek,

wyróżnienie – Marta Golis,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, promotor: dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec,

wyróżnienie – Sandra Borczyk,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka Filipiak, prof. UPWr.


Prace magisterskie studialne:

I nagroda – Martyna Otręba,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, promotor: dr Kinga Kimic,

II nagroda – Weronika Sulikowska,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, promotor: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak,

III nagroda – Otylia Serwatko,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr hab. inż. Bartosz Jawecki, prof. UPWr

wyróżnień nie przyznano ze względu na niewystarczającą liczbę prac zgłoszonych do konkursu w tej kategorii.


Serdecznie gratulujemy!

Zespół Konkursu SPAK
Konkurs SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2020/2021Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2020/2021. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku.

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich powinna mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Prace inżynierskie powinny mieć charakter prac projektowych, prace magisterskie mogą mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych.

Prace proszę zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online.

Regulamin >>>


KOD RABATOWY na szkolenie online „Dachy zielone – aspekty prawne inwestycji”
Uwaga !

uruchamiamy kod rabatowy
na rejestrację dwóch lub więcej osób na SZKOLENIE Dachy zielone – aspekty prawne inwestycji. Termin szkolenia 4.04.2022 r. w godz. 9.00-14.00. Z kodem "RAZEM" otrzymacie Państwo 20% zniżki!

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji: http://zielonedachy.abrys.pl

SPAK - Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone"


Drodzy Ukraińscy Koledzy i Przyjaciele Architekci Krajobrazu,
Dear Ukrainian Friends and Colleagues in Landscape Architecture,


Pragniemy wyrazić swoją solidarność, troskę oraz nasze wsparcie w zaistniałej trudnej sytuacji, wynikającej z aktu niczym nieusprawiedliwionej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Wydarzenia te nie są nam obojętne, mamy nadzieję na szybkie zakończenie tej bezsensownej wojny i powrót do cywilizowanej normalnej współpracy.

Jesteśmy z Wami,


We wish to express our solidarity, our concern and our support in this difficult situation which has arisen as a result of the unjustified invasion of Ukraine by the Russian Federation.

These events do not leave us indifferent, and we hope for a rapid end to this senseless war and a return to normal civilised cooperation.

We stand with you,


On behalf of Management Board of SPAK

Prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu SPAK/ President of Association of Polish Landscape Architects

Dr hab. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. UPWr


I Forum "Miasto z Natury”
„Zrozumieć bioróżnorodność miasta”

Pod takim hasłem 18 marca br. odbędzie się I Forum Miasto z Natury, organizowane przez miesięcznik „Zieleń Miejska” w ramach Targów Warsaw Home Green Days w Nadarzynie.

Bioróżnorodność. Dlaczego tak wiele od niej zależy? Dlaczego jest istotna w funkcjonowaniu miast? Różnorodność biologiczna jest podstawową cechą przyrody, która określa rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Można więc stwierdzić, że im bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest odporne na zachodzące zmiany. – Niestety obecnie obserwuje się dramatyczny spadek bioróżnorodności, również na terenie miast. – zaznacza Judyta Więcławska, redaktor prowadząca miesięcznik „Zieleń Miejska”, organizator Forum.

Do najważniejszych czynników powodujących spadek bioróżnorodności należą m.in.: zanikanie siedlisk i korytarzy ekologicznych, napływ obcych gatunków inwazyjnych, zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, nadmierna eksploatacja zasobów żywych. – Stąd potrzeba rozmów, a w konsekwencji podejmowania konkretnych działań zmierzających ku zwiększaniu bioróżnorodności. Okazją ku wymianie doświadczeń w tym zakresie jest nadchodzące Forum Miasto z Natury – dodaje Judyta Więcławska.

W ramach Forum zostaną podjęte następujące tematy: zwiększanie bioróżnorodności, edukacja ekologiczna, trzecia i czwarta przyroda potencjałem miasta w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, zarządzanie zespołem pałacowo-ogrodowym, funkcjonowanie ogrodów botanicznych, zagrożenia związane z gatunkami inwazyjnymi, retencja wód opadowych, ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi, łąki kwietne.


Szkolenie online „Dachy zielone – aspekty prawne inwestycji”
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online „Dachy zielone – aspekty prawne inwestycji”, które odbędzie się 4 kwietnia br. Nad wysokim poziomem merytorycznym spotkania czuwa Sara Til Dąbrowska, adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Szkolenie zostanie zrealizowane w 3 blokach tematycznych:
1. Zagadnienia administracyjnoprawne – czym są: powierzchnia biologicznie czynna i jakie ma znaczenie z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego; dach zielony w prawie budowlanym; retencja wody.
2. Umowa na wykonanie dachu zielonego – praktyczne aspekty inwestycji (m.in. na co zwrócić uwagę, przygotowując umowę; jak przeprowadzić odbiór; rola inspektora nadzoru).
3. Zasady odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego – gwarancja, rękojmia, odpowiedzialność kontraktowa.

Szczegóły i zapisy na stronie: http://zielonedachy.abrys.pl


IALE 2022 EUROPEAN LANDSCAPE ECOLOGY CONGRESS
Call for Abstracts
Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zakończenia przyjmowania abstraktów na Europejski Kongres Ekologii Krajobrazu (IALE 2022), organizowany przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN i Uniwersytet Warszawski we współpracy z Polską i Europejską Asocjacją Ekologii Krajobrazu (PAEK i IALE-Europe). Dziękujemy tym z Państwa, którzy nadesłali już swoje propozycje i zachęcamy pozostałych do nadsyłania kolejnych.

Kongres odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie na terenie Kampusu Głównego UW. W trosce o bezpieczeństwo uczestników wprowadzimy zasady mające na celu możliwie maksymalną ochronę przed COVID-19 i satysfakcjonujące uczestnictwo.

Dokładamy wszelkich starań, aby opłata za Kongres była w zasięgu jak największej liczby zainteresowanych. Przewidujemy różnego typu zniżki np. w zależności od terminu wzniesienia opłaty (wczesna rejestracja ok. 400 euro), zniżki dla młodych naukowców, członków IALE (o ok. 50 euro).

Termin przesyłania abstraktów upływa 28 stycznia 2022 r. Zawiadomienie o akceptacji zostanie wysłane na początku marca 2022 r.

Formularz Zgłoszenia Abstraktów wraz ze szczegółowymi instrukcjami znajduje się na stronie kongresu pod adresem:

https://www.iale2022.eu/programme/call-abstracts.html.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.iale2022.eu.

Kontakt e-mail: congress@iale2022.eu

Wyniki konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2019/2020


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność ogłosić wyniki konkursu na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2019/2020.

W tej edycji konkursu zgłoszonych zostało 5 prac inżynierskich oraz 5 prac magisterskich. Prace prezentowały duże zróżnicowanie tematyczne oraz wysoki poziom merytoryczny. Każda praca została szczegółowo oceniona przez Kapitułę konkursu według licznych kryteriów zgodnie z charakterem pracy. Poniżej podajemy wyniki. Jednocześnie wszystkim laureatom oraz promotorom prac serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Życzymy sukcesów na drodze zawodowej i naukowej.

Zespół Konkursu SPAK

Prace inżynierskie:

I nagroda - Klaudia Małyjurek,
Park Łokietka projekt parku publicznego przy ulicy Władysława Łokietka w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury, Katedra Architektury Krajobrazu, promotor: dr inż. arch. Izabela Sykta

II nagroda - Bartosz Jakub Wojtasik,
Projekt ogrodu szkolnego przy SP 107 im. Bronisława Malinowskiego w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii, promotor: dr inż. Joanna Dudek-Klimiuk

III nagroda - Anna Maria Sasin,
Projekt zagospodarowania terenu na osiedlu mieszkaniowym Krakowska-Południe, przy ul. W. Zbyszewskiego 4 w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, promotor: dr inż. arch. Anny Sołtysik

I wyróżnienie - Monika Justyna Śpiewak,
Koncepcja rewitalizacji rynku w mieście Radymno, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, promotor: dr inż. arch. kraj. Magdaleny Wilkosz-Mamcarczyk

II wyróżnienie - Otylia Serwatko,
Wykorzystanie odpadów opakowaniowych w koncepcji projektowej zielonej ściany we wnętrzu publicznym, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Architektury Krajobrazu, promotor: Dr hab. inż. Bartosz Jawecki, prof. UPWr

Prace magisterskie:

I nagroda - Aneta Majkowska,
Zielono-błękitna infrastruktura wzdłuż trasy Pychowickiej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury, promotor: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK

II nagroda - Paulina Stechnij,
Dźwięk jako aspekt projektowy przestrzeni miasta, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Architektury Krajobrazu, promotor: dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis

III nagroda - Aneta Kluba,
Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu zieleni osiedlowej dla osiedla mieszkaniowego w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Architektury Krajobrazu promotor: dr inż. Aleksandra Pilarczyk

I wyróżnienie - Justyna Alicja Kamińska,
Zielona i niebieska infrastruktura w aranżacjach terenów o funkcjach rekreacyjnych w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska I Rolnictwa, Katedra Architektury Krajobrazu promotor: dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak

II wyróżnienie - Katarzyna Maria Sochacka,
Postać małego miasteczka na przykładzie Wielopola Skrzyńskiego, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, promotor: dr inż. arch. Anna Sołtysik


Szkolenia Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu: kwiecień - maj 2021 r.


Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych przez SAK w kwietniu i maju 2021 roku.

Szczegółowe informacje: na stronie www SAK w zakładce SZKOLENIA.

IALE 2022 EUROPEAN LANDSCAPE ECOLOGY CONGRESS
New congress date: 11-15 July 2022!
We regret to inform that due to the ongoing difficulties arising from the coronavirus pandemic we have been forced to postpone the IALE European Landscape Ecology Congress to July, 11-15, 2022. We apologize for this inconvenience that is beyond our control. The venue will remain the Old Library of the University of Warsaw, Poland.

The new call for abstracts will start on 3 November 2021 and closes on 28 January 2022. Please see the updated programme outline and the new important dates (https://www.iale2022.eu/home.html).
We are waiting for your submissions and see you next year in Warsaw!


Contact: congress@iale2022.eu
On behalf of the Organising Committee,
Andrzej Affek - Chair
Edyta Regulska - Secretary

Szczegółowe informacje: https://www.iale2022.eu.


Szkolenia Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu - marzec 2021 r.


Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych przez SAK w marcu i kwietniu 2021 roku.„Problemy w zdrowotności roślin w warunkach zieleni miejskiej – przyczyny i możliwości zapobiegania”. Część 1: Zaburzenia fizjologiczne.” odbędzie się 9 marca 2021 roku o godzinie 12:00. Webinarium zostanie poprowadzone przez dr Janusza Mazurka.
W programie webinarium:

 • struktura gleby oraz jej właściwości biologiczne jako podstawowy element poprawnego rozwoju roślin w zieleni miejskiej,
 • objawy najczęściej występujących zaburzeń fizjologicznych w rozwoju roślin,
 • diagnostyka niedoborów składników pokarmowych,
 • analiza potrzeb żywieniowych roślin w warunkach zieleni miejskiej,
 • możliwości poprawy warunków glebowych oraz odżywiania roślin.

Szczegółowe informacje: na stronie www SAK“Projektowanie ogrodów przydomowych”. Część 1: Podstawy społeczno-środowiskowe.” odbędzie się 16 marca 2021 roku o godzinie 12:00. To szkolenie zostało stworzone z myślą o projektantach ogrodów. Tematem pierwszej części są aspekty społeczno-środowiskowe ogrodu przydomowego, które wpływają zarówno na jego wizerunek jak i kompozycję.

Na problematykę części wykładowej składa się terytorialność w najbliższym otoczeniu człowieka; a także naturalny proces kształtowania się otoczenia człowieka w porównaniu z teorią i pragmatyką projektowania i zakładania ogrodu oraz struktura przestrzenna ogrodu przydomowego, która jest efektem tego procesu. Szczegółowe informacje: na stronie www SAK. Webinarium zostanie poprowadzone przez dr hab. inż. Beatę J. Gawryszewską, architektkę krajobrazu, członkinię Zarządu SAK.


Konkurs SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2019/2020Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2019/2020. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich powinna mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Prace inżynierskie powinny mieć charakter prac projektowych, prace magisterskie mogą mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 29 marca 2021 r. do właściwego terenowo oddziału SPAK.

W konkursie, zarówno na prace inżynierskie jak i magisterskie, przyznaje się nagrody: I, II i III oraz dwa wyróżnienia:

 • I nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 600 zł oraz dodatkowo dla prac magisterskich – możliwość publikacji artykułu z zakresu pracy dyplomowej magisterskiej w czasopiśmie naukowym: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;

 • II nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 250 zł oraz możliwość publikacji artykułu z zakresu pracy inżynierskiej/magisterskiej na stronie internetowej SPAK;

 • III nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 150 zł oraz możliwość publikacji streszczenia pracy inżynierskiej/magisterskiej na stronie internetowej SPAK;

 • dwa równorzędne wyróżnienia (dyplomy).

Regulamin i formularz zgłoszeniowy >>>


Call for abstracts
IALE 2021 European Landscape Ecology Congress
July 5-9, 2021, Warsaw
We are pleased to announce the call for abstracts for the IALE 2021 European Landscape Ecology Congress. More than 30 symposia will be organised, structured in ten thematic groups. We are very excited about the wide variety of interesting, engaging and challenging topics.
More information can be found in the attached document and at www.iale2021.eu
The submission deadline is 25 January 2021, notification about acceptance will be sent at the end of February 2021. We are looking forward to your participation in the congress and hope to welcome you all in Warsaw. We have the intention to organise the congress in the physical format that is safe for the participants. However, we will follow up with the situation in spring 2021 to decide about the organisation.

Contact: congress@iale2021.eu
On behalf of the Organising Committee,
Andrzej Affek - Chair
Edyta Regulska - Secretary


XXIII Forum Architektury Krajobrazu
Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w XXIII Forum Architektury Krajobrazu, które tym razem ze względu na sytuację epidemiczną odbędzie się w formie on-line 8-9 grudnia 2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://23forum.up.lublin.pl.

Zachęcamy do rejestracji udziału poprzez wypełnienie zgłoszenia dostępnego na stronie organizatora, które należy wysłać na adres: 23forum@up.lublin.pl.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Forum

Konkurs na Park Henrykowski we Wrocławiu rozstrzygniętySzanowni Państwo,

Konkurs na Park Henrykowski we Wrocławiu rozstrzygnięty. Sąd Konkursowy zdecydował o nagrodzeniu trzecią równorzędną nagrodą dwóch ze zgłoszonych projektów, miejsca pierwsze i drugie nie zostały przyznane. Prace zgłoszone na konkurs można już oglądać w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Z uwagi na COVID wystawa jest dostępna również na stronie: https://www.wroclaw.pl/portal/wyniki-konkursu-na-projekt-parku-henrykowskiego.

Ogłoszenie wyników konkursu dostępne jest na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.


IALE 2021 European Landscape Ecology Congress
Szanowni Państwo,

informujemy, że Komitet Organizacyjny IALE 2021 podjął decyzję o przedłużeniu naboru na sympozja Europejskiego Kongresu Ekologii Krajobrazu (https://www.iale2021.eu), organizowanego przez Instytut Geografii PAN i Uniwersytet Warszawski we współpracy z Polską i Europejską Asocjacją Ekologii Krajobrazu (PAEK i IALE-Europe)
do 15 września 2020 r. Jednocześnie Komitet dziękuje tym z Państwa, którzy nadesłali już swoje propozycje i zachęca pozostałych do nadsyłania kolejnych.

Równocześnie Komitet Organizacyjny IALE 2021 informuje, że ze względu na wciąż niepewną sytuację związaną z pandemią COVID-19 rozpatruje różne scenariusze organizacji przyszłorocznego kongresu (od wersji tradycyjnej - stacjonarnej, przez opcją mieszaną po całkowicie wirtualną), tak aby umożliwić jak największej liczbie zainteresowanych osób bezpieczne i satysfakcjonujące uczestnictwo.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Główny SPAK


Patronat branżowy IX edycji Konkursu „Inspiracje w przestrzeni”
termin przedłużony do 30 czerwca 2020 r.Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału
w IX edycji Konkursu „Inspiracje w przestrzeni”.

Ogród w centrum miasta na bazie przygotowanej przez siebie koncepcji? Tak, to możliwe! Weź udział w Konkursie i stwórz przestrzeń przyjazną dla owadów!

Do 30 czerwca br. można przesyłać projekty w ramach Konkursu
ULubiony ogród”, którego tematem jest ogród przyjazny dla owadów.

Organizatorem Konkursu jest czasopismo „Zieleń Miejska” wydawane przez firmę Abrys wraz z Urzędem Miasta Poznania oraz Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

Więcej informacji na:

http://www.abrys.pl/media-branzowe/konkursy/ulubiony-ogrod/.

Wyniki konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2018/2019


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność ogłosić wyniki konkursu NA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ I MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU OBRONIONĄ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019.

W tej edycji konkursu zgłoszone zostały 4 prace inżynierskie i 5 prac magisterskich. Pomimo niespodziewanych komplikacji udało się dokonać oceny przesłanego materiału a za wszelkie opóźnienia jeszcze raz przepraszamy. Poniżej podajemy wyniki. Jednocześnie wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Sam fakt wybrania tych prac do konkursu świadczy, iż były one na wysokim poziomie. Życzymy sukcesów na drodze zawodowej i naukowej.

Zespół Konkursu SPAK 2020

NAGRODZONE PRACE INŻYNIERSKIE:

I miejsce: inż. arch. kraj. Michelle Mbazuigwe,
Projekt modernizacji ulicy Środkowej w Warszawie w formie woonerfu,
Promotor: dr inż. Jan Łukaszkiewicz,
Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.

II miejsce: inż. arch. kraj. Magdalena Purgat,
Koncepcja projektowa zielonego dachu o funkcji restauracyjno-wypoczynkowej na budynku Hotelu Monopol we Wrocławiu,
Promotor: dr inż. arch. Justyna Rubaszek,
Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

III miejsce: inż. arch. kraj. Kinga Skiba,
Człowiek w kreacji przestrzeni artystycznej współczesnego miasta,
Promotor: dr. inż. arch. kraj. Mariusz Antolak,
Katedra Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

NAGRODZONE PRACE MAGISTERSKIE:

I miejsce: mgr inż. arch. kraj. Patryk Antoszewski,
Projekt zagospodarowania terenu dawnych rodzinnych ogrodów działkowych w Poznaniu,
Promotor: dr inż. Dariusz Świerk,
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II miejsce: mgr inż. arch. kraj. Olga Wasilewska,
Idea biophilic city a projektowanie terenów zieleni we współczesnych miastach,
Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak,
Katedra Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

III miejsce: mgr inż. arch. kraj. Klaudia Kwit,
Projekt koncepcyjny zagospodarowania kompleksu sportowego z basenem w Głubczycach,
Promotor: dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. UPWr.,
Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.


IALE 2021 European Landscape Ecology Congress


Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów informujemy, że w zeszłym tygodniu oficjalnie ruszyła strona internetowa Europejskiego Kongresu Ekologii Krajobrazu (https://www.iale2021.eu), organizowanego przez Instytut Geografii PAN i Uniwersytet Warszawski we współpracy z Polską i Europejską Asocjacją Ekologii Krajobrazu (PAEK i IALE-Europe). Wraz ze startem strony uruchomiony został otwarty nabór na sympozja.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną i zgłaszania sympozjów. Zakres tematyczny Kongresu jest szeroki (hasło główne - Making the future, learning from the past), tak więc każdy, kto dotyka w swoich badaniach kwestii krajobrazu, znajdzie tam dla siebie miejsce.Jednocześnie mamy zaszczyt poinformować, że Prezes Zarządu Głównego SPAK Irena Niedźwiecka-Filipiak została członkiem Komitetu Naukowego.

Zapraszamy do współpracy.

Zarząd Główny SPAK


Webinarium praktyczne
Zwiększanie efektywności energetycznej w instalacjach wod-kan


Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium poświęconym zwiększaniu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wod-kan. Wydarzenie odbędzie się 29 kwietnia w godzinach 9.00-12:30

Podczas webinarium dowiesz się:

 • jakie są podstawy prawne do wprowadzania rozwiązań OZE w instalacjach wod-kan,
 • w jakim celu robić audyt i jak wykorzystać zebrane w nim dane,
 • jakie są dobre przykłady i rozwiązania zwiększające efektywność w instalacjach wod-kan
 • czy samowystarczalność energetyczna instalacji wod-kan jest możliwa,
 • w jaki zagospodarować nadwyżki energii.


Webinarium skierowane jest do zarządzających i pracowników instalacji oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Więcej informacji na: https://efektywnosc.webinar.abrys.pl.


Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Art et JardinsStowarzyszenie Art et Jardins, specjalizujące się w tworzeniu ogrodów w regionie les Hauts-de-France (http://www.artetjardins-hdf.com) zaprasza polskich architektów i przedstawicieli zawodów pokrewnych do składania projektów na dwa ogrody tematyczne na północy Francji.

Autorzy konkursu pragną powierzyć polskim architektom / ogrodnikom / projektantom krajobrazu stworzenie dwóch ogrodów:

 • pierwszy, zwany polskim Ogrodem pokoju, którego lokalizacja przewidziana jest w Neuville-Saint-Vaast, w pobliżu pomnika polskich Ochotników, upamiętniającego ich udział na froncie I wojny światowej,
 • drugi, którego tematyka odzwierciedlać będzie historię polskiej imigracji w tym historycznym rejonie kopalni węgla.

Zespoły (lub indywidualne osoby), które złożą swój projekt do konkursu muszą składać się przynajmniej z jednego specjalisty w dziedzinie ogrodnictwa / architektury krajobrazu, posiadającego polskie obywatelstwo. Osoba ta może mieszkać na stałe w Polsce lub we Francji. Projekt posiada oczywiście budżet na wykonanie ogrodu i wynagrodzenie. Propozycje należy przesyłać do 25 czerwca 2020 roku.

Klikając w poniższy link, uzyskają Państwo dokładniejsze informacje na temat projektu: https://www.dropbox.com.

Informacja o konkursie została uzyskana z Instytutu Polskiego w Paryżu.UWAGA: ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU SPAKUWAGA: ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ I MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU OBRONIONĄ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, organizator corocznego konkursu na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2018/2019, informuje, że nowy termin ogłoszenia wyników konkursu to 8 maja 2020 r.


Regulamin i formularz zgłoszeniowy (poprawiony termin)


Patronat branżowy IX edycji Konkursu „Inspiracje w przestrzeni”Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału
w IX edycji Konkursu „Inspiracje w przestrzeni”.

Ogród w centrum miasta na bazie przygotowanej przez siebie koncepcji? Tak, to możliwe! Weź udział w Konkursie i stwórz przestrzeń przyjazną dla owadów!

Do 10 maja br. można przesyłać projekty w ramach Konkursu
ULubiony ogród”, którego tematem jest ogród przyjazny dla owadów.

Organizatorem Konkursu jest czasopismo „Zieleń Miejska” wydawane przez firmę Abrys wraz z Urzędem Miasta Poznania oraz Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

Więcej informacji na:
http://www.abrys.pl/media-branzowe/konkursy/ulubiony-ogrod/.

Patronat branżowy II Forum "Zielona Autostrada"Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w II Forum "Zielona Autostrada", które odbędzie się 6 maja br. w ramach Targów Autostrada-Polska w Kielcach.

W programie m.in.:

 • Zdrowe i bezpieczne drzewa przydrożne
 • Park kieszonkowy, czyli pierwsza w Polsce Zielona Sala Wykładowa
 • Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w inwestycjach we Wrocławiu
 • Wprowadzanie pnączy do miast
 • Systemy odzyskiwania i zarządzania wodą deszczową

Więcej informacji na: https://forumzielonaautostrada.abrys.pl/.

Patronat branżowy I Forum "Miasto z Natury"Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w I Forum "Miasto z Natury", które odbędzie się 20 marca br. w ramach Targów Green Days.

W programie m.in.:

 • Naturalne place zabaw
 • Budżet obywatelski w praktyce
 • Program Estetyka w Lublinie i Łęcznej
 • Badania dotyczące terenów biologicznie czynnych
 • Inspiracje z Kraju Kwitnącej Wiśni
 • Hortiterapia dla każdego
 • Aktualne kwestie prawne a zarządzanie zielenią miejską - instytucja gwarancji i rękojmi
 • Panel dyskusyjny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu

Więcej informacji na: https://forummiastoznatury.abrys.pl/.

Konkurs SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2018/2019Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2018/2019. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich powinna mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Prace inżynierskie powinny mieć charakter prac projektowych, prace magisterskie mogą mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 13 marca 2020 r. do właściwego terenowo oddziału SPAK.

W konkursie, zarówno na prace inżynierskie jak i magisterskie, przyznaje się nagrody: I, II i III oraz dwa wyróżnienia:

 • I nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 600 zł oraz możliwość publikacji artykułu z zakresu pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej w kwartalniku Architektura Krajobrazu;

 • II nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 250 zł oraz możliwość publikacji artykułu z zakresu pracy inżynierskiej/magisterskiej na stronie internetowej SPAK;

 • III nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 150 zł oraz możliwość publikacji streszczenia pracy inżynierskiej/magisterskiej na stronie internetowej SPAK;

 • dwa równorzędne wyróżnienia (dyplomy).

Regulamin i formularz zgłoszeniowy >>>


Patronat branżowy IX edycji Konkursu „Inspiracje w przestrzeni”


„Zaprojektuj i wybuduj” ogród sensoryczny dla mieszkańców Poznania – w takiej formule organizowana jest kolejna edycja Konkursu „Inspiracje w przestrzeni”. Do zagospodarowania jest bardzo urokliwy teren nad Wartą, zatem będzie można uruchomić swoją wyobraźnię i stworzyć wyjątkową przestrzeń w centrum stolicy Wielkopolski.

Dziewiąta edycja Konkursu jest organizowana przez redakcję miesięcznika „Zieleń Miejska” we współpracy z Działem Edukacji Ekologicznej firmy ABRYS. Współorganizatorami są Urząd Miasta Poznania oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Z kolei partnerem Konkursu jest Fundacja Santander.

Projekt i wykonanie

Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu koncepcyjnego ogrodu sensorycznego wraz z zagospodarowaniem terenu Skweru Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Poznaniu. Projekt ten będzie punktem wyjścia do przygotowania dokumentacji technicznej, a w efekcie – realizacji ogrodu sensorycznego, będącego jednym z elementów wspomnianej koncepcji. W Konkursie mogą wziąć udział projektanci i architekci krajobrazu, którzy w ciągu trzech ostatnich lat zrealizowali przynajmniej dwa projekty zagospodarowania zieleni, w tym ogród sensoryczny, związany z hortiterapią, o podobnym zakresie i wartości. Założono, że realizacja ogrodu sensorycznego na bazie przygotowanej przez siebie koncepcji i projektu technicznego będzie się mieściła w kwocie 100 000 zł, a z autorem najlepszej koncepcji na tę kwotę zostanie podpisana umowa w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Więcej informacji:

http://www.abrys.pl/media/konkursy/inspiracje-w-przestrzeni

Zapraszamy do udziału w konferencji
"Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów"


Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów odbywająca się 3-5 marca 2020 roku w Szklarskiej Porębie to już 30. jubileuszowa edycja i najważniejsze wydarzenie dla branży związanej ze składowiskami odpadów.

Problematyka składowisk odpadów w związku z zachodzącymi na świecie zmianami jest nadal aktualna. Podczas konferencji przedstawione zostaną najważniejsze zmiany prawne wynikające
m.in. z ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów oraz zmian decyzji m.in. w zakresie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń. Konferencja wskazuje uczestnikom dobre praktyki związane z monitoringiem składowisk. Porusza tematy ważne z puntu widzenia bezpieczeństwa (pożary składowisk) i zarządzania składowiskiem odpadów.

Obrady odpowiedzą na pytanie, jaka przyszłość czeka składowiska odpadów. Przedstawione zostaną projekty rekultywacyjne, szerzej omówiony zostanie także temat biogazu na składowiskach oraz mechanicznego przetwarzania odpadów. W tegorocznej edycji zostanie powtórzona formuła konferencji – alternatywą dla wyjazdu studyjnego będą warsztaty prawno-managerskie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia działu.
Do zobaczenia w Szklarskiej Porębie!


XIV FORUM Miejska Sztuka Ogrodowa


Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV FORUM
Miejska Sztuka Ogrodowa "Z miłości do klimatu".

Tematyka szczegółowa:

 • Plany adaptacji do zmian klimatu w miastach
 • Tworzenie klimatu miasta poprzez małą architekturę – najnowsze trendy
 • Nature based solutions
 • Place zabaw – inspirujące realizacje
 • Wielofunkcyjne meble miejskie
 • Rośliny vs. klimat
 • Zielone przystanki
Więcej informacji na: https://zielenmiejska.abrys.pl/

Forum odbędzie się 14 lutego 2020 r. podczas targów GARDENIA w Poznaniu
Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 6,
godz. 10:00-16:00

Szkolenie SAK „Standardy ochrony i kształtowania terenów zieleni”


Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu i Miasto Wałbrzych zapraszają na szkolenie pt. Standardy ochrony i kształtowania terenów zieleni, które odbędzie się 25.09.2019 r. na Zamku Książ w Wałbrzychu.

Szkolenie ma na celu upowszechnienie standardów w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu. Kierowane jest do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w szczególności urzędników.

Zostaną przedstawione propozycje standardów dotyczących przestrzeni publicznych, a w szczególności zieleni, które mają na celu poprawę procesu gospodarowania przestrzenią.
Prelegenci przedstawią aspekty związane z ochroną zieleni w procesie inwestycyjnym (dr inż. arch. krajobrazu Łukasz Dworniczak), dobory gatunkowe roślin (dr. arch. kraj. Piotr Reda), modny ostatnio temat łąk kwietnych (Karol Podyma) oraz sposoby diagnostyki drzew (dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec). Szkolenie będą wspierały również firmy z branży kształtowania terenów, które przedstawią nowe standardy w kontekście adaptacji miast do zmian klimatu.

Wspiera nas: Zieleń Miejska

Szczegóły oraz formularz rejestracji dostępne są na stronie:
www.sak.org.pl/szkolenie-sak-standardy-walbrzych/

Koszt udziału w konferencji:
300 zł – cena do 31 sierpnia 2019 r.;
400 zł – cena do 1-20 września 2019 r.
Członkom SAK przysługuje rabat 25%

Zachęcamy również do wzięcia udziału w wydarzeniu na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/events/2432586110169312/


Zapraszamy do udziału!


Zapraszamy do udziału w konferencji szkoleniowej z cyklu:
Współczesna Architektura Krajobrazu – trendy, technologie i praktyka (WAK 2019)


Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu zaprasza do udziału w siedemnastej edycji konferencji szkoleniowej z cyklu Współczesna Architektura Krajobrazu – trendy, technologie i praktyka (WAK 2019).

Tegoroczna edycja, pod tytułem ‘Współczesne formy ogrodowe’, odbędzie się 16 października 2019 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Wydarzenie kierowane jest do wykonawców oraz projektantów ogrodów i terenów zieleni. Tematyka konferencji dotyczyć będzie aranżacji przestrzeni ogrodowej – zarówno prywatnych, jak i publicznych ogrodów miejskich.

Prelegentami na WAK 2019 będą znani eksperci z Polski i zagranicy, m.in.:

 • Peter Berg (GartenLandschaft Berg & Co. GmbH), który opowie o stosowanych przez siebie o zasadach projektowania ogrodów oraz wykorzystywaniu materiału roślinnego;
 • Noel Kingsbury, brytyjski projektant ogrodów, wykładowca, specjalista w zakresie projektowania kompozycji z bylin i traw ozdobnych, który opowie o naturalistycznym nurcie projektowania kompozycji roślinnych, właściwym dobrze roślin oraz zmienności sezonowej aranżacji bylinowych;
 • Marc Weißhaar (LUZ Landschaftsarchitekten München), który podczas swojej prelekcji zwróci uwagę na zastosowanie mieszanek bylinowych w nurcie tzw. ‘aspektów wiodących’ w zieleni publicznej oraz przedstawi plusy zastosowania bylin w mieście i ogrodach publicznych;
 • Jo Thompson, właścicielka pracowni projektowej w Wielkiej Brytanii, laureatka konkursów RHS Chelsea Flower Show, która przedstawi wybrane realizacje i projekty współczesnych ogrodów;
 • Dorota Rudowa (RS Architektura Krajobrazu), która opowie o formach ogrodowych w centrum miasta;
 • Studenci z ITIAPE, Green High School of Antibes przedstawią założenia nagrodzonego pokazowego ogrodu tymczasowego z festiwalu Côte d'Azur Garden Festival.

Szczegóły na temat konferencji oraz formularz rejestracji dostępne są na stronie: https://sak.org.pl/wak-2019-wspolczesne-formy-ogrodowe/.

Koszt udziału w konferencji:
profesjonaliści 350 zł (wczesna rejestracja*) / 450 zł
studenci 200 zł (wczesna rejestracja*) / 250 zł
*wczesna rejestracja otwarta do dnia 31.08.2019r.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w wydarzeniu na portalu Facebook:
https://www.facebook.com

Zapraszamy do udziału!

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji
"Redefining Cities in View of Climatic Changes"


Zapraszamy do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji "Redefining Cities in View of Climatic Changes" w dniach 20-21 listopada 2019 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań, technologii i projektów powiązanych ze sobą problematyką dotyczącą zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz wyposażenia miasta w związku ze zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami. Interdyscyplinarne działania polegają na stworzeniu paneli eksperckich, platformy wymiany badań i doświadczeń różnych dyscyplin naukowych oraz branż dla projektowania i wdrażania rekomendowanych rozwiązań w inwestycjach miejskich. Rejestracja prelegentów jest do 16 czerwca 2019, udział bez referatów należy rejestrować do 10 listopada 2019. Informacje znajdują się na stronie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w zakładce Nauka: https://www.arch.pw.edu.pl/Nauka/Konferencje/Redefining-Cities-in-View-of-Climate-Changes

Kontakt z organizatorami:
e-mail: conference.city-changes@pw.edu.pl
tel.: +48 501 197 369.

XXII Forum Architektury Krajobrazu: Trudne krajobrazy
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej XXII Forum Architektury Krajobrazu: Trudne krajobrazy, która odbędzie się w terminie 10-12 października 2019 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy placu Grunwaldzkim 24a.

Honorowym patronatem konferencję objęli:

 • JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu –
  Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
 • Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu –
  Prof. dr hab. inż. Bernard Kontny
 • Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak
 • Prezydent Wrocławia – Jacek Sutryk
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie konferencji: http://22forum.upwr.edu.pl.


Wyniki konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2017/2018


Niezmiernie miło jest nam poinformować, że kapituła konkursu przyznała trzy miejsca i dwa wyróżnienia zarówno w kategorii prac inżynierkich, jak i magisterskich. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Kapituła konkursu, biorąc pod uwagę ujęte w tabelach oceny: skalę trudności tematu, oryginalność rozwiązania i pomysł twórczy autora oraz czytelność i kompleksowość opracowania, nagrodziła trzy prace inżynierskie i trzy prace magisterskie oraz wyróżniła po dwie prace inżynierskie i  magisterskie.

NAGRODZONE PRACE INŻYNIERSKIE:

I nagroda: inż. arch. kraj. Aleksandra Malik,
Fort 48a Mistrzejowice – park z historią w tle,
Promotor: dr inż. arch. Krzysztof Wielgus,
Politechnika Krakowska.

II nagroda: inż. arch. kraj. Michalina Grodzka,
Partycypacja społeczna w kształtowaniu miast – rewitalizacja ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Olsztynie,
Promotor: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III nagroda: inż. arch. kraj. Aleksandra Fedejko,
Projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzeni śródblokowej przy al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie,
Promotor: dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek,
Uniwersytet Rzeszowski.

Wyróżnienie: inż. arch. kraj. Katarzyna Słabicka,
Projekt rekultywacji i zagospodarowania obszaru poeksploatacyjnego kopalni kwarcu „Stanisław” w Szklarskiej Porębie,
Promotor: dr Grzegorz Kusza,
Uniwersytet Opolski.

Wyróżnienie: inż. arch. kraj. Ewelina Stój,
Projekt koncepcyjny rewitalizacji obszaru wokół fortu nr 31 „Św. Benedykt” w Krakowie,
Promotor: dr inż. arch. Barbara Olczak,
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.

NAGRODZONE PRACE MAGISTERSKIE:

I nagroda: mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Samełko,
Park deszczowy na osiedlu Bema w Białymstoku,
Promotor: dr inż. arch. Maciej Kłopotowski,
Politechnika Białostocka.

II nagroda: mgr inż. arch. kraj. Natalia Małkowska,
Krajobraz dźwiękowy - analiza przestrzeni publicznych na przykładzie parków w Olsztynie,
Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III nagroda: mgr inż. arch. kraj. Tomasz Gorączkowski,
WOONERF – życie między budynkami. Koncepcja aranżacji fragmentu ulicy Słowackiego w Poznaniu,
Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Wyróżnienie: mgr inż. arch. kraj. Marcelina Smolarczyk,
Kraków greenway wschód: koncepcja systemu zieleni integrującego nowohuckie parki,
Promotor: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK;
współpromotor: dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec,
Politechnika Krakowska.

Wyróżnienie: mgr inż. arch. kraj. Paulina Olcoń, mgr inż. arch. kraj. Sławomir Cienkosz,
Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów zieleni w ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym Baile Figa w Beclean w kontekście rozwoju miejscowości,
Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Frazik-Adamczyk,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.


Szkolenie SAK „Nowoczesne metody uprawy zieleni miejskiej”Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie na dwudniowe Szkolenie SAK z cyklu „Nowoczesne metody uprawy zieleni miejskiej”:

 • Profilaktyka ochrony zieleni w miastach – dr inż. Janusz Mazurek (24.04.2019 r.),
 • Gleba w mieście – wyzwanie dla projektantów, wykonawców i zarządców – dr inż. Piotr Chohura (25.04.2019 r.),
które odbędzie się we Wrocławiu.

Informacje i program szkolenia można znaleźć na: https://sak.org.pl/szkolenie-sak-nowoczesne-metody-uprawy-zieleni-miejskiej/

Dla członków naszych organizacji partnerskich:
FAP, FER, OSTO, PSDZ, PSNWK, SITO, SPAK, ZSP,
przewidzieliśmy rabaty jak dla członków SAK.SPAK poleca książkę: "Architektura, Urbanistyka, Nauka”
pod redakcją Sławomira Gzella


Szanowni Państwo,

prezentujemy książkę pt. "Architektura, Urbanistyka, Nauka” pod redakcją Sławomira Gzella. SPAK jest jednym z patronów medialnych publikacji.

Opracowanie stanowi wspólne dzieło członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Książka jest skierowania do szerokiego grona odbiorców. Może być pomocą dla studentów podczas redagowania tekstów naukowych, a zwłaszcza eseju, który jest główną częścią pracy magisterskiej na kierunku architektura oraz gospodarka przestrzenna.


Książka może być interesująca dla słuchaczy studiów doktoranckich, podyplomowych, a także – środowisk związanych z architekturą oraz urbanistyką.

W książce silnie uwypuklony jest fakt, że Architektura i Urbanistyka stanowią osobną dziedzinę nauki.

Zacytujmy też słowa recenzji prof. dr. hab. inż. Aleksandra Böhma:

Publikacja porusza ważny i aktualny temat, jakim jest postrzeganie architektury jako nauki – posiadającej swój własny aparat pojęciowy i metodykę pracy. Książka warta przeczytania zwłaszcza teraz, gdy toczą się dyskusje na temat roli architektury, warunków jej uprawiania i nauczania. Wśród pojawiających się licznych poglądów i pomysłów na zmiany w tym zakresie warto pamiętać, że dawni mistrzowie arcydzieł podziwianych do dziś tworzyli dzięki swoim umiejętnościom i mądrości mecenasów, którzy zaufali ekspertom, nie próbując ingerować w ich warsztat.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z lekturą!

Konkurs SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2017/2018


Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2017/2018. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich powinna mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Prace inżynierskie powinny mieć charakter prac projektowych, prace magisterskie mogą mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 22 lutego 2019 r. do właściwego terenowo oddziału SPAK.

W konkursie, zarówno na prace inżynierskie jak i magisterskie, przyznaje się nagrody: I, II i III oraz dwa wyróżnienia:

 • I nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 600 zł oraz możliwość publikacji artykułu z zakresu pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej w kwartalniku Architektura Krajobrazu;

 • II nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 250 zł oraz możliwość publikacji artykułu z zakresu pracy inżynierskiej/magisterskiej na stronie internetowej SPAK;

 • III nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 150 zł oraz możliwość publikacji streszczenia pracy inżynierskiej/magisterskiej na stronie internetowej SPAK;

 • dwa równorzędne wyróżnienia (dyplomy).

Regulamin i formularz zgłoszeniowy >>>


Rekrutacja na studia Polsko-Chińskie


Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa poinformować o trwającej rekrutacji na studia II stopnia kierunku architektury krajobrazu w specjalności Chińskie i Polskie tradycje w kształtowaniu krajobrazu.

Chińskie i Polskie tradycje w kształtowaniu krajobrazu to specjalność na studiach II stopnia architektury krajobrazu, na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Jest to oferta dla kandydatów z tytułem inżyniera architekta krajobrazu. Więcej informacji stronie internetowej uczelni.