Wyniki konkursu SPAK


2019/2020


Wyniki konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską
z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2019/2020


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność ogłosić wyniki konkursu na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2019/2020.

W tej edycji konkursu zgłoszonych zostało 5 prac inżynierskich oraz 5 prac magisterskich. Prace prezentowały duże zróżnicowanie tematyczne oraz wysoki poziom merytoryczny. Każda praca została szczegółowo oceniona przez Kapitułę konkursu według licznych kryteriów zgodnie z charakterem pracy. Poniżej podajemy wyniki. Jednocześnie wszystkim laureatom oraz promotorom prac serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Życzymy sukcesów na drodze zawodowej i naukowej.

Zespół Konkursu SPAKPrace inżynierskie:

I nagroda - Klaudia Małyjurek,
Park Łokietka projekt parku publicznego przy ulicy Władysława Łokietka w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury, Katedra Architektury Krajobrazu, promotor: dr inż. arch. Izabela Sykta

II nagroda - Bartosz Jakub Wojtasik,
Projekt ogrodu szkolnego przy SP 107 im. Bronisława Malinowskiego w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii, promotor: dr inż. Joanna Dudek-Klimiuk

III nagroda - Anna Maria Sasin,
Projekt zagospodarowania terenu na osiedlu mieszkaniowym Krakowska-Południe, przy ul. W. Zbyszewskiego 4 w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, promotor: dr inż. arch. Anny Sołtysik

I wyróżnienie - Monika Justyna Śpiewak,
Koncepcja rewitalizacji rynku w mieście Radymno, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, promotor: dr inż. arch. kraj. Magdaleny Wilkosz-Mamcarczyk

II wyróżnienie - Otylia Serwatko,
Wykorzystanie odpadów opakowaniowych w koncepcji projektowej zielonej ściany we wnętrzu publicznym, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Architektury Krajobrazu, promotor: Dr hab. inż. Bartosz Jawecki, prof. UPWr

Prace magisterskie:

I nagroda - Aneta Majkowska,
Zielono-błękitna infrastruktura wzdłuż trasy Pychowickiej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury, promotor: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK

II nagroda - Paulina Stechnij,
Dźwięk jako aspekt projektowy przestrzeni miasta, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Architektury Krajobrazu, promotor: dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis

III nagroda - Aneta Kluba,
Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu zieleni osiedlowej dla osiedla mieszkaniowego w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Architektury Krajobrazu promotor: dr inż. Aleksandra Pilarczyk

I wyróżnienie - Justyna Alicja Kamińska,
Zielona i niebieska infrastruktura w aranżacjach terenów o funkcjach rekreacyjnych w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska I Rolnictwa, Katedra Architektury Krajobrazu promotor: dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak

II wyróżnienie - Katarzyna Maria Sochacka,
Postać małego miasteczka na przykładzie Wielopola Skrzyńskiego, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, promotor: dr inż. arch. Anna Sołtysik

Serdecznie gratulujemy!


Galeria nagrodzonych prac - wkrótce...