Konkurs SPAK


2011/2012


Konkurs SPAK na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2011/2012

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu zachęca dyplomantów do zgłaszania swoich prac na Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu architektury krajobrazu w roku akademickim 2011/2012.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 8 października 2012 r. do właściwego terenowo Oddziału SPAK.

Tematyka prac powinna mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Prace mogą mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych. Dyplom powinien być zrealizowany w ramach kierunku studiów architektura krajobrazu i obroniony w okresie od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

W konkursie przyznaje się nagrody I, II i III oraz dwa wyróżnienia:

Laureaci konkursu otrzymają również cztery ostatnie numery kwartalnika Architektura Krajobrazu.
Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w Regulaminie.


Załączniki:
Regulamin konkursu na najlepszą dyplomową pracę magisterską z zakresu architektury krajobrazu w roku akademickim 2011/2012
Formularz zgłoszeniowy