Wyniki konkursu SPAK


2011/2012


Wyniki konkursu SPAK na najlepszą pracę dyplomową z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2011/2012

Kapituła konkursu, biorąc pod uwagę: skalę trudności tematu, oryginalność rozwiązania i pomysł twórczy autora oraz czytelność i kompleksowość opracowania, nagrodziła trzy prace:

I nagroda: mgr inż. arch. kraj. MARTYNA KLIMKIEWICZ
„Projekt fonicznego parku Maćka i Doroty inspirowany krajobrazem dźwiękowym Krakowa”
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu
Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

II nagroda: mgr inż. arch. kraj. DANIEL MIKULSKI
„Projekt odnowy wsi Murzynkowo Kościelne”
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
romotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja

III nagroda: mgr inż. arch. kraj. ALICJA ROMANIAK
„Koncepcja architektoniczno-krajobrazowa rewaloryzacji fragmentu fosy miejskiej w Głogowie”
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Architektury Krajobrazu
Promotor: dr inż. arch. Jerzy Potyrała

Serdecznie gratulujemy!


Informacje o przebiegu konkursu>>