Wyniki konkursu SPAK


2020/2021


Wyniki konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską
z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2020/2021


Szanowni Państwo,

Tegoroczna edycja Konkursu ma formę dwuetapową, na którą składały się faza regionalna oraz etap centralny.

W etapie regionalnym, w poszczególnych Oddziałach terenowych, wyłoniono łącznie 7 prac dyplomowych inżynierskich, 5 prac dyplomowych magisterskich o charakterze projektowym oraz 3 prace dyplomowe magisterskie studialne, które zostały zakwalifikowane do etapu centralnego Konkursu.

Nadesłane wyniki etapu regionalnego zostały opracowane i udostępnione Oddziałom terenowym w dniu 27.06.2022 r. W tym dniu rozpoczęła się faza centralna Konkursu. Oceny prac z poszczególnych Oddziałów terenowych spłynęły do dnia 08.07.2022 r. W dniu 19.07.2022 r. dokonano zestawienia wyników zbiorczych i wyłonienia laureatów Konkursu w poszczególnych kategoriach.

Na podstawie ocen dokonanych przez Kapitułę Konkursu, tegorocznymi laureatami zostali:

Prace inżynierskie:

I nagroda – Zuzanna Cholewa,
Politechnika Krakowska, promotor pracy: dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK,

II nagroda – Olga Małochleb,
Uniwersytet Rzeszowski, promotor pracy: dr inż. arch. Anna Sołtysik,

III nagroda – Justyna Kalman,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, promotor: dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak, prof. UWM,

wyróżnienie – Aleksandra Łągiewka,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr inż. arch. Justyna Rubaszek,

wyróżnienie – Alicja Grabowska,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, promotor: dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec.


Prace magisterskie projektowe:

I nagroda – Katarzyna Blukacz, Aleksandra Pajdak,
Politechnika Krakowska, promotor: dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK,

II nagroda – Michelle Mbazuigwe,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, promotor: dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic,

III nagroda – Marta Rodzeń,
Uniwersytet Rzeszowski, promotor: dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek,

wyróżnienie – Marta Golis,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, promotor: dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec,

wyróżnienie – Sandra Borczyk,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka Filipiak, prof. UPWr.


Prace magisterskie studialne:

I nagroda – Martyna Otręba,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, promotor: dr Kinga Kimic,

II nagroda – Weronika Sulikowska,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, promotor: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak,

III nagroda – Otylia Serwatko,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr hab. inż. Bartosz Jawecki, prof. UPWr

wyróżnień nie przyznano ze względu na niewystarczającą liczbę prac zgłoszonych do konkursu w tej kategorii.


Serdecznie gratulujemy!

Zespół Konkursu SPAK