Konkurs SPAK


2018/2019


Konkurs SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską
z zakresu architektury krajobrazu
obronioną w roku akademickim 2018/2019

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2018/2019. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich powinna mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Prace inżynierskie powinny mieć charakter prac projektowych, prace magisterskie mogą mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 13 marca 2020 r. do właściwego terenowo oddziału SPAK.

W konkursie, zarówno na prace inżynierskie jak i magisterskie, przyznaje się nagrody: I, II i III oraz dwa wyróżnienia:

Regulamin i formularz zgłoszeniowy >>>

UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, organizator corocznego konkursu na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2018/2019, informuje, że nowy termin ogłoszenia wyników konkursu to 8 maja 2020 r.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy (poprawiony termin)