Wyniki konkursu SPAK


2012/2013


Wyniki konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2012/2013

Nagrodami w konkursie na "Dyplom inżynierski" wyróżniono:

I nagroda - Joanna Mazur
"Koncepcja ogrodu zimowego w przestrzeni miejskiej na przykładzie budynku UM we Wrocławiu przy ul. W. Bogusławskiego we Wrocławiu"
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Promotor: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka

II nagroda - Jarosław Janeczek,
"Projekt zagospodarowania bulwaru nad Jeziorem Kozienickim (woj. mazowieckie)"
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Promotor: dr inż. arch. Katarzyna Pałubska

III nagroda - Joanna Kosk,
"Projekt ogrodu przy dawnej fabryce Jakuba Markusa w Białymstoku"
Politechnika Białostocka
Promotor: dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz

Ponadto postanowiono wyróżnić pracę:

Wyróżnienie - Aleksandra Miruć
"Stary most w Kruszewie – ogród iluzji. Projekt punktu widokowego i jego otoczenia w Narwiańskim Parku Narodowym"
Politechnika Białostocka
Promotor: dr inż. arch. Sławomira Wojtkiewicza

Nagrodami w konkursie na ‘Dyplom magisterski’ wyróżniono:

I nagroda - Ewa Waryś
"Koncepcja rewitalizacji zabytkowej kolonii robotniczej „Stara Rokitnica” w Zabrzu i terenów przyległych"
Politechnika Krakowska
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Anny Mitkowskiej
Współpromotor: dr inż. arch. Katarzyny Hodor

II nagroda - Kaja Jędrzejczyk
"Koncepcja projektowa rewaloryzacji terenu Placu Św. Mikołaja wraz z jego okolicą we Wrocławiu"
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Promotor: dr inż. arch. Jacka Burdzińskiego

III nagroda - Szymon Kurpiewski
"Rewaloryzacja parku w Gębicach"
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Promotor: dr inż. arch. Agnieszki Wilkaniec

Serdecznie gratulujemy!