Władze naczelne


STOWARZYSZENIA POLSKICH ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU


III Walny Zjazd Delegatów SPAK odbył się w Poznaniu 30 stycznia 2016 r., gdzie dokonano wyboru następujących władz SPAK:

ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes: dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
Wiceprezes: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja
Sekretarz Generalny: dr Marcin Sobota
Skarbnik: dr inż. arch. Paweł Ozimek
Członkowie:
– dr inż. Marta Akincza
– dr inż. arch. Maciej Kłopotowski
– mgr inż. Dorota Krug
– dr hab. Tomasz Malczyk
– prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk
– dr inż. Paweł Nowak
– dr Małgorzata Sosnowska
– mgr inż. Agnieszka Wójcik
– dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca: mgr inż. Zofia de Mezer-Uciechowska
Członkowie:
– dr inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska
– dr inż. arch. Wiesława Gadomska
– dr inż. arch. Dorota Gawryluk
– dr inż. arch. Agnieszka Ozimek

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński
Sekretarz: dr inż. arch. kraj. Krzysztof Herman
Członkowie:
– mgr inż. arch. Wojciech Matys
– dr hab. Krystyna Pudelska
– dr inż. arch. Magda Rzeszotarska-Pałka
– dr inż. Eliza Sochacka-Sutkowska

III WALNY ZJAZD DELEGATÓW:

Lp. Imię Nazwisko Oddział SPAK
1. Andrzej Drabiński Dolnośląski
2. Irena Niedźwiecka-Filipiak
3. Marcin Sobota
4. Ewa de Mezer Wielkopolski
5. Zofia de Mezer-Uciechowska
6. Elżbieta Raszeja
7. Piotr Urbański
8. Magdalena Czałczyńska-Podolska Zachodniopomorski
9. Magdalena Rzeszotarska-Pałka
10. Paweł Nowak
11. Marta Akincza Warmińsko- -Mazurski
12. Wiesława Gadomska
13. Krzysztof Młynarczyk
14. Alicja Bieske-Matyjak Mazowiecki
15. Dorota Krug
16. Krzysztof Herman
17. Kamila Boguszewska Lubelski
18. Elżbieta Przesmycka
19. Małgorzata Sosnowska
20. Przemysław Kowalski Małopolski
21. Katarzyna Łakomy
22. Agnieszka Ozimek
23. Miłosz Zieliński
24. Dorota Gawryluk Podlaski
25. Maciej Kłopotowski
26. Wojciech Matys